هواپیما – مسطح شارلیز ترون امریکایی سینمایی

هواپیما – مسطح: شارلیز ترون امریکایی سینمایی بازیگران سینمای دوربین بازیگر امریکا پروژه پاریس سینما

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زیاد کردن ۱۰ درصدی تولید ، قاچاق سیگار ۲۳ درصد کم شد

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور عملکرد هشت ماهه صنعت دخانیات کشور را در چهار بخش تولید، واردات، صادرات و قاچاق تشریح کرد. 

زیاد کردن ۱۰ درصدی تولید ، قاچاق سیگار ۲۳ درصد کم شد

قاچاق سیگار ۲۳ درصد کم شد/ زیاد کردن ۱۰ درصدی تولید

عبارات مهم : سیگار

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور عملکرد هشت ماهه صنعت دخانیات کشور را در چهار بخش تولید، واردات، صادرات و قاچاق تشریح کرد.

علی اصغر رمزی در گفت وگو با ایسنا، در مورد عملکرد هشت ماهه صنعت دخانیات کشور، اظهار کرد: میزان واردات سیگار طی مدت مذکور معادل یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون نخ سیگار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد کم کردن یافته هست. همچنین برآورد قاچاق طی هشت ماهه امسال معادل چهار میلیارد و ۳۴۰ میلیون نخ بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال شاهد کم کردن ۲۳ درصدی در این بخش هستیم.

زیاد کردن ۱۰ درصدی تولید ، قاچاق سیگار ۲۳ درصد کم شد

وی با اشاره به میزان تولید سیگار در هشت ماهه سال ۱۳۹۶، بیان کرد: میزان تولید سیگار در هشت ماهه امسال رقمی معادل ۳۰ میلیارد و ۵۳۰ میلیون نخ سیگار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد زیاد کردن داشته است.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور همچنین در مورد صادرات سیگار و تنباکوی معسل (تنباکوی قلیان) طی هشت ماهه سال جاری، اظهارکرد: صادرات سیگار طی این مدت برابر با ۱۸۰ میلیون نخ سیگار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد زیاد کردن یافته هست. علاوه بر این صادرات تنباکوی معسل (تنباکوی قلیان) ۱۳۰ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱۸ درصد رشد داشته است.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور عملکرد هشت ماهه صنعت دخانیات کشور را در چهار بخش تولید، واردات، صادرات و قاچاق تشریح کرد. 

رمزی برنامه تولید میزان سیگار در سال ۱۳۹۶ را به میزان ۵۰ میلیارد نخ اعلام کرد و گفت: با توجه به پیگیری های و کارها صورت گرفته از سوی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور این برنامه محقق خواهد شد و به این ترتیب بیش از ۹۰ درصد مصرف سیگار کشور از محل تولیدات داخلی تامین می شود و این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۰ درصد از مصرف کشور به وسیله تولیدات داخل کشور تامین می شود.

وی علت این تحول و زیاد کردن تولیدات داخلی را اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور توصیف و خاطرنشان کرد: این تبصره دولت را مکلف کرده بود تا واردات سیگار را با همان برند مهم تبدیل به تولید داخل کند و در جهت اجرای این وظیفه قانونی تا کنون هشت واحد تولیدی راه اندازی شده است است که بعضی از آن ها به وسیله شرکت مهم صاحب برند خارجی و بعضی به وسیله نمایندگان آن ها ایجاد شده است اند.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود: همچنین از ظرفیت خالی بعضی از واحدهای تولیدی داخل کشور نیز جهت زیاد کردن تولید استفاده نشده و تولید کشور در سال ۱۳۹۳ که به میزان ۳۰ میلیارد نخ بوده در سال ۱۳۹۵ به ۴۵ میلیارد نخ زیاد کردن یافت و امسال به ۵۰ میلیارد نخ می رسد که عملا واردات سال ۱۳۹۴ که به میزان ۱۶ میلیارد و چهارصد میلیون نخ بود در سال ۱۳۹۵ با راه اندازی واحدهای تولیدی تازه واردات به میزان ۱۲ میلیارد نخ کم کردن یافت و به میزان چهار میلیارد نخ رسید. این در حالی است که بر نامه امسال کم کردن واردات به میزان حدود دو میلیارد نخ سیگار است.

زیاد کردن ۱۰ درصدی تولید ، قاچاق سیگار ۲۳ درصد کم شد

به گفته رمزی به همین جهت با زیاد کردن تولید داخل و اشتغال و سرمایه گذاری صورت گرفته و سایر اقداماتی که از سوی دستگاه های ذیربط و این مرکز انجام پذیرفته قاچاق سیگار نیز کم کردن قابل توجه داشته است و از میزان برآورد سال ۱۳۹۳ که حدود ۱۲ میلیارد نخ بود در سال ۱۳۹۵به میزان شش میلیارد نخ کم کردن یافته است و برنامه امسال نیز کم کردن آن به میزان حدود سه میلیارد نخ است.

واژه های کلیدی: سیگار | برنامه | واردات | دخانیات | برنامه ریزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz