هواپیما – مسطح شارلیز ترون امریکایی سینمایی

هواپیما – مسطح: شارلیز ترون امریکایی سینمایی بازیگران سینمای دوربین بازیگر امریکا پروژه پاریس سینما

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی حضور مجدد «حمید بقایی» در دادسرا

به گزارش ایسنا، احضار «حمید بقایی» اطراف اظهاراتش بعد از آزادی از زندان، بوده است.

حضور مجدد «حمید بقایی» در دادسرا

حضور مجدد «حمید بقایی» در دادسرا

عبارات مهم : زندان

«حمید بقایی» امروز صبح مجددا در دادسرای عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران حضور یافت.

به گزارش ایسنا، احضار «حمید بقایی» اطراف اظهاراتش بعد از آزادی از زندان، بوده است.

حضور مجدد «حمید بقایی» در دادسرا

واژه های کلیدی: زندان | حمید بقایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz