هواپیما – مسطح شارلیز ترون امریکایی سینمایی

هواپیما – مسطح: شارلیز ترون امریکایی سینمایی بازیگران سینمای دوربین بازیگر امریکا پروژه پاریس سینما

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی قدرتمندترین لیزر اشعه ایکس دنیا قدرتمندتر شد

قدرتمندترین لیزر اشعه ایکس دنیا که نخستین بار در سال ۲۰۰۹ عرضه شده است بود، با افزوده شدن توانایی های تازه قدرتمندتر شده است است. 

قدرتمندترین لیزر اشعه ایکس دنیا قدرتمندتر شد

قدرتمندترین لیزر اشعه ایکس دنیا قدرتمندتر شد

عبارات مهم : تصویر

قدرتمندترین لیزر اشعه ایکس دنیا که نخستین بار در سال ۲۰۰۹ عرضه شده است بود، با افزوده شدن توانایی های تازه قدرتمندتر شده است هست.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، افزوده شدن امکانات تازه به این دستگاه جهت دانشمندان اهمیت زیادی دارد، لیکن به شناسایی رازهای مهمی در دنیای فیزیک اتمی و کوانتوم کمک می کند.

قدرتمندترین لیزر اشعه ایکس دنیا قدرتمندتر شد

به منظور تقویت این دستگاه نخستین بخش از ۳۷ ماژول تقویت شده است آن به دانشگاه استنفورد تحویل داده شده است هست. از این طریق سرعت و قدرت این دستگاه موسوم به Linac Coherent Light Source (LCLS) زیاد کردن چشمگیری می یابد.

وظیفه مهم این دستگاه تهیه تصویر هایی با کیفیت اوج در مقیاس مولکولی هست. بدهید منظور در دستگاه لیزر یادشده از دوربین به طول ۳.۲ کیلومتر استفاده می شود که در نوع خود در دنیا بی نظیر است.

قدرتمندترین لیزر اشعه ایکس دنیا که نخستین بار در سال ۲۰۰۹ عرضه شده است بود، با افزوده شدن توانایی های تازه قدرتمندتر شده است است. 

این دوربین از اشعه ماورا بنفش جهت انتشار مجموعه ای از الکترون ها و حرکت پرشتاب آنها در طول لوله دوربین استفاده می کند. در انتهای این لوله، الکترون های یادشده با استفاده از یک میدان مغناطیسی قدرتمند، اشعه های ایکس را از خود ساطع می کنند و با تقویت سیگنال های ارسالی تصویر مورد نظر تهیه می شود.

این دستگاه در نه سال اخیر جهت تهیه تصویر هایی ارزشمند از انواع پروتئین ها و ویروس ها در حین فعالیت به کار گرفته شده است هست. همچنین از LCLS جهت بازسازی رویدادهایی همچون فعل و انفعالات مرکز ستاره ها و رویدادهای سطح سیاراتی مانند اورانوس و نپتون استفاده شده است است.

دستگاه یادشده فعلا می تواند در هر ثانیه ۱۲۰ پالس اشعه ایکس ارسال کند، ولی با تقویت آن این رقم به ۲۷ هزار پالس در ثانیه ارتقا می یابد. بنابراین کیفیت و شفافیت تصویر های تهیه شده است ده هزار برابر زیاد از تصویر های فعلی خواهد بود. البته باید توجه داشت که فعالیت این دستگاه باید در شرایطی خاص و در دمای منفی ۲۷۱ درجه سانتیگراد انجام شود.

قدرتمندترین لیزر اشعه ایکس دنیا قدرتمندتر شد

واژه های کلیدی: تصویر | دستگاه | دوربین | استفاده | تقویت سیگنال | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz